INTERVENCIONS

INTERVENCIONS, CONFERÈNCIES, TAULES REDONES I SESSIONS CIENTÍFIQUES

Aquest I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: A LA RECERCA DE BONES PRÀCTIQUES DE MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES DE L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT que presentem comptarà amb la presència d’alguns/es dels/de les investigadors/es que estan abordant aquesta qüestió en l’àmbit estatal/internacional en l’actualitat, posant especial èmfasi en els i les joves que s’estan introduint en la qüestió. Ens interessa debatre i aprofundir sobre els homes feministes, les “noves” masculinitats, com el masclisme perjudica els homes, com ser un home no masclista, els nous masclismes (neomasclismes, postmasclismes, etc.), els homes i la violència de gènere, les noves  paternitats coresponsables i igualitàries, els homes i la sexualitat masclista (prostitució, tràfic, violacions, pornografia, etc.), etc.

Amb les conferències, taules redones i les diverses sessions científiques perseguim que professionals de l’àmbit acadèmic de diferents latituds (s’obrirà la possibilitat de comunicacions per relator/a a participants no presencials), compartisquen els seus coneixements i investigacions sobre la masculinitat en totes les seues dimensions, donant una visió global i alhora local del fenomen, qüestió que enriqueix el debat i genera possibilitats d’acció concreta.

Per a les conferències i taules redones comptem amb expertes i experts de màxim nivell, nacionals i internacionals. Al seu torn, les quatre sessions científiques proposades per a la presentació de comunicacions i pòsters se centren en alguns eixos que considerem prioritaris abordar des de l’òptica masculina.

SESSIÓ 1. La construcció sociocultural de les masculinitats. Els homes, les seues vides i el seu gènere.

 

SESSIÓ 2. Els homes i la igualtat. Coresponsabilitats, cures, emocions i privilegis. Noves masculinitats?

 

SESSIÓ 3. Sexualitats masculines: el consum de dones, la pornografia i les violències sexuals.

 

SESSIÓ 4. Violència de gènere en la parella i masculinitat: prevenció, enfocaments respecte als agressors i reinserció.

 

SESSIÓ 1:

LA CONSTRUCCIÓ SOCIOCULTURAL DE LES MASCULINITATS. ELS HOMES, LES SEUES VIDES I EL SEU GÈNERE.

Amb aquesta sessió es pretén abordar les socialitzacions diferencials, els espais-temps propis de la masculinitat tradicional, la cultura de l’abast i l’exhibició de la masculinitat, la cerca de l’èxit, etc. Tot això, com a part de les lògiques de la vivència de la masculinitat que, a més, suposen l’apropiació dels recursos materials i simbòlics, reproduint el sistema patriarcal de dominació masculina que té molt a veure amb la forma en la qual hem concebut l’espai públic.

Lloc: Sala núm. 1 (Centre de Congressos Ciutat d’Elx)

Coordina: Sr. Jorge Cascales (UV) i Dr. Javier Eloy Martínez (UMU)

 

SESSIÓ 2:

ELS HOMES I LA IGUALTAT. CORESPONSABILITATS, CURES, EMOCIONS I PRIVILEGIS. NOVES MASCULINITATS?

Aquesta sessió servirà per a reflexionar en quin punt ens trobem els homes. De veres podem parlar de noves masculinitats (igualitàries)? Es tractarà de visibilitzar la implicació dels homes en les tasques reproductives, especialment aquelles vinculades amb les cures, no solament de fills i filles, sinó també de persones dependents, etc. Es pretén igualment analitzar quantitativament i qualitativament com usen els temps els homes, des de les esmentades cures, fins a les tasques domèstiques o el treball remunerat. Aquestes reflexions poden contribuir a donar una visió crítica del privilegi, que Raewyn Connell va definir com els dividends patriarcals dels quals es beneficien tants homes encara. A més, aquesta anàlisi crítica reclama incloure el tema de les emocions negades, no identificades, les emocions limitades pels mandats de gènere que condemnen els homes a ser analfabets emocionals.

Lloc: Sala núm. 2 (Centre de Congressos Ciutat d’Elx)

Coordina: Sr. Francisco Panalés López, Dr. Juan Antonio Rodríguez (UV) i Sra. Rosario Carmona Paredes (UMH)

 

SESSIÓ 3:

SEXUALITATS MASCULINES: EL CONSUM DE DONES, LA PORNOGRAFIA I LES VIOLÈNCIES SEXUALS.

Les realitats quotidianes actuals, ens conviden, ineludiblement, a reflexionar sobre la forma en què es construeix la sexualitat dels homes, en moltes ocasions des d’un punt de vista de la cosificació del cos de les dones i des d’una mirada depredadora. Amb aquestes comunicacions i pòsters s’analitzaran realitats tan vigents, i alhora complexes, com l’aprenentatge de la sexualitat entre els homes, el consum de dones (prostitució i tràfic) i el consum de pornografia i els seus punts de connexió, així com les diferents formes de manifestació de la violència sexual que exerceixen els homes contra les dones (agressions, assetjament, violacions, etc.).

Lloc: Sala de conferències (Centre de Congressos Ciutat d’Elx)

Coordina: Sra. Marisa Milla (El Valle de la Igualdad), Dra. M. Jesús Navarro Ríos (UMH) i Dra. Modesta Salazar Agulló (UA, cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona de la Subdelegació del Govern a Alacant)

 

SESSIÓ 4:

VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA PARELLA I MASCULINITAT: PREVENCIÓ, ENFOCAMENTS RESPECTE ALS AGRESSORS I REINSERCIÓ.

Un dels elements clau en l’anàlisi de la masculinitat, és la violència com a forma de gestió de les relacions humanes. En aquest cas és important conéixer, per urgent i necessari, quins són els escenaris actuals en diferents àmbits i territoris que estan abordant d’una manera decidida la prevenció de la violència contra les dones treballant directament amb xics adolescents, joves i homes adults. Interessa analitzar especialment les últimes aportacions en matèria de treball amb agressors i experiències i anàlisis del sempre complex tema de la possibilitat de reinserció.

Lloc: Auditori (Centre de Congressos Ciutat d’Elx)

Coordina: Sr. Antonio Llorens Aguado (Aj. de Sant Joan d’Alacant), Dr. Carmelo Hernández (UA) i Dr. J. Pablo Cuéllar (UA)

Comments are closed.