PRESENTACIÓ

Amb aquest I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT:  A LA RECERCA DE BONES PRÀCTIQUES DE MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES DE L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT CIMASCIGUAL, pretenem generar una trobada acadèmica, interdisciplinària, interuniversitària i internacional en sentit ampli (per a professorat, investigadors/es i alumnat) d’intercanvi de reflexions teoricoempíriques dels i les professionals que actualment es dediquen de manera directa i/o transversal a estudiar fenòmens vinculats amb la igualtat de gènere entre dones i homes i específicament amb la identitat masculina des de les seues diverses manifestacions socials.

S’abordaran temàtiques que aniran des de la construcció sociocultural de la masculinitat als processos de canvi i resistència enfront de l’ascens social de les dones, arribant fins a qüestions més concretes vinculades amb la corporalitat i la sexualitat masculina (pornografia, prostitució, tràfic, etc.) o la violència de gènere, la coresponsabilitat, les cures i les emocions o el risc, la competitivitat, etc., com a eixos articuladors de les pràctiques masculines de molts homes.

L’objectiu prioritari d’aquest congrés (en el qual col·laboraran nombroses universitats espanyoles i estrangeres, empreses i fundacions, ajuntaments i mancomunitats, associacions de dones i d’homes igualitaris, diversos màsters i doctorats d’estudis de gènere, etc.) és celebrar un esdeveniment acadèmic internacional enfocat en ELS HOMES I LA IGUALTAT DE GÈNERE. Comptem amb el suport d’altres universitats espanyoles com ara les d’Alacant, de València, de Castelló, de Còrdova, etc.; amb unitats d’igualtat, instituts d’estudis de gènere, associacions, empreses, diverses universitats internacionals  (Costa Rica, els EUA, Xile, Mèxic i Cuba) i amb el suport de l’EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY.

Comments are closed.