EL NOSTRE DESIG

Amb el I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: A LA RECERCA DE BONES PRÀCTIQUES DE MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES DE L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT, pretenem aprofundir en la idea de generar espais de trobada globals que afavorisquen la creació de xarxes internacionals i interuniversitàries que ajuden a comprendre millor la diversitat masculina de llarg a llarg del planeta, traslladant tot aquest coneixement a la universitat i a la ciutadania, i fent una crida explícita als homes i especialment a les generacions joves.

Volem fer una reflexió que aborde des d’allò internacional fins a la realitat espanyola sobre quina és la situació dels estudis de masculinitats, en l’àmbit de la investigació i la docència, que s’està donant en les nostres universitats i centres d’investigació, i conéixer com les universitats des dels seus diferents organismes vinculats amb la igualtat de gènere (unitats d’igualtat, instituts, etc.) entenen i valoren la qüestió de la transformació de la masculinitat.

Perseguim formar i conscienciar el col·lectiu masculí de la societat sobre la igualtat de gènere perquè coneguen altres formes possibles d’exercir la seua/es masculinitat(s) (múltiples i diverses) de manera no masclista, no androcèntrica, no patriarcal, incitant-los a desconstruir-se a si mateixos, a mirar-se a l’espill des d’una perspectiva de gènere (de relacions de poder desigualitàries entre homes i dones). Al seu torn, el coneixement de la construcció cultural de la masculinitat des d’una perspectiva de gènere, permetrà a les dones entendre millor les lògiques del patriarcat i la socialització masculina en una societat masclista encara com la nostra, per a donar-los eines amb les quals desarticular les representacions ideològiques hegemòniques de gènere, les conductes sexistes i els micromasclismes que perpetuen la desigualtat entre dones i homes.

Sabem que el repte d’aquest congrés és gran, perquè suposa atraure els homes (persona del sexe masculí) a aquestes activitats i fer que participen i assimilen els conceptes, les idees i les propostes d’acció, a través de les múltiples accions que emprendrem i que, si bé permetran òbviament l’entrada a dones, aniran especialment enfocades a ells. Perquè a més de la igualtat de gènere legal i normativa (que ja tenim al nostre país) s’aconseguisca la vertadera igualtat real i efectiva en totes les esferes socials i en la quotidianitat, s’han de sumar els homes a aquesta revolució/transformació social feminista.

D’altra banda, el congrés pretén aprofundir en el paper de la universitat en aquest tema tan concret, però alhora tan urgent. Cal un millor coneixement de les lògiques de la masculinitat tradicional i hegemònica per a apel·lar a la seua desconstrucció i proposar col·lectivament i des del coneixement científic, opcions vàlides, diverses i igualitàries, per a ser home en el segle XXI. L’acadèmia ha de jugar un paper central en aquest procés.

Dra. Anastasia Téllez Infantes

Presidenta del comité organitzador

Comments are closed.