OBJECTIUS

 • Crear un lloc de trobada i de generació col·lectiva de coneixement obert sobre un vessant dels estudis de gènere com són els estudis de les masculinitats, encara tan escassos, precaris i incipients, però cada vegada més demandats i necessaris per a la consecució de la igualtat real entre dones i homes.
 • Visibilitzar aquest camp d’estudi emergent entre l’alumnat i el professorat i investigadors/es de l’àmbit universitari, destacant-ne la urgència, la necessitat i les potencialitats.
 • Introduir i impulsar la reflexió sobre la masculinitat des de la perspectiva de gènere en les polítiques d’igualtat i els plans d’igualtat de les universitats, oferint-hi eines i actuacions.
 • Propiciar la connexió entre disciplines que aborden la masculinitat des de diferents àmbits per a afavorir un coneixement holístic i integrador sobre els homes i la seua identitat de gènere.
 • Afavorir la creació de xarxes interuniversitàries i interinstitucionals d’estudis de masculinitats en l’àmbit estatal i internacional.
 • Crear i impulsar l’Observatori de la Masculinitat en la Universitat Miguel Hernández.
 • Potenciar la realització de TFG, TFM i TESIS DOCTORALS sobre la qüestió masculina des d’un punt de vista crític i científic entre l’alumnat universitari.
 • Reproduir el coneixement sobre masculinitats a través de publicacions o actuacions tant científiques (revistes, articles, llibres, jornades, etc.) com de caràcter social o divulgatiu, perquè el missatge sobre masculinitats i igualtat no es quede en el circuit acadèmic, sinó que arribe a la ciutadania i la societat en general.
 • Ressaltar la importància científica i social del coneixement rigorós sobre la identitat masculina en aquest període sociohistòric concret, per a poder afavorir la implementació de mesures i polítiques d’igualtat que funcionen de manera més efectiva en fenòmens de vital importància i a l’hora de construir societats més igualitàries i lliures de violències: violències masculines, negació de les emocions, reproducció d’un gènere en obsolescència, etc.
 • Estimular la percepció entre els homes que altres formes de ser home són possibles i que el model de masculinitat tradicional i hegemònica, encara molt vigent, tot i que amb algunes fissures, està obsolet i no té sentit en el segle XXI.
 • Promoure la creació de col·lectius d’homes igualitaris entre la ciutadania.

 

Comments are closed.